Marala Mallige
Pratibharanga-Marala Mallige 2018 Bhava Taranga-Daasothsava 2018  
 
Bhakti Lahari -Daasothsava 2017 Rangitaranga - AGM Sanchike 2016 Chinnara Loka - Rajyotsava Sanchike 2016
Prathibhayana Sanchike 2016 Dasothsava Sanchike 2016 Sandhya Raga Sanchike 2015
Rajyotsava Sanchike 2015 Prachandara Parishe Sanchike 2015 Daasotsava Sanchike 2015
Namana Sanchike 2015 Kannada Siri Sambhrama 2014 Janapada Sanchike 2014
Kalyana Sanchike - Dasotsava 2014 Kannada Rajyotsava Sanchike 2013 Aralu Mallige Sanchike 2013
Dasa Jayanthi Sanchike 2013 AGM and Gaanasanje Sanchike 2012 Srujana Sanchike 2012
Sadbhavana Sanchike 2012 Hasya Lasya Sanchike 2011 Rajyotsava Sanchike 2011
Srujana Sanchike May-Jun 2011 Vihara Sanchike Mar-Apr 2011 Sadbhavana Sanchike Jan-Feb 2011
Pushya Sanchike - Dec 2010 Kartika Margashira Sanchike - Nov 2010 Ashveeja-kartika Sanchike - Oct 2010
Bhadrapada-Ashveeja Sanchike - Sept 2010 Bhadrapada Sanchike - Aug 2010 Shraavana Sanchike - July 2010
Aashada Sanchike - June 2010 Jyeshta Sanchike - May 2010 Vaishaka Sanchike - Apr 2010
Chaitra Sanchike - Sept 2010 Phalguna Sanchike - Feb 2010 Maagha Sanchike - Jan 2010